„3I: Idea, Invention, Innovation”:

  • Kompleksowa obsługa dla nowych produktów lub start-up’ów – kompleksowe wsparcie polegające na obsłudze funkcjonujących już podmiotów wchodzących na nowe rynki asortymentowe lub terytorialne lub zupełnie nowych, rozpoczynających swoją działalność podmiotów (niezależnie od branży),
  • Produkt nie ogranicza się do wynalazków (ochrony odmian roślin) i wzorów użytkowych, ale dotyczy także wzorów przemysłowych i znaków towarowych.Proponujemy wsparcie na każdym etapie związanym z cyklem życia produktu:

1. Doradztwo na etapie rozwoju rozwiązania/projektu:

  • wsparcie prawne dotyczącego poszukiwania funduszy dotyczącego projektów badawczych i badawczo-rozwojowych; analizy i opinie dotyczące statusu MŚP; ocena praw własności intelektualnej;
  • przygotowywanie umów na prace badawczo-rozwojowe,
  • wsparcie prawne dotyczące skomplikowanych procesów transferu technologii.

2. Doradztwo w zakresie oceny dokonanego projektu; oceny jego zdolności rejestracyjnej, wyceny praw, wskazania możliwych modeli ochrony.

3. Wsparcia związanego z wyborem najadekwatniejszego modelu ochrony: patentu, praw ochronnych, z rejestracji, ochrony jako niejawnego know-how

4. Wsparcia na etapie wprowadzania projektu w fazę produkcji:
  • przygotowywanie projektów umów o transferze technologii, umów dystrybucyjnych, umów kontraktacji i innych,
  • wsparcie dotyczące ochrony innowacji w razie ewentualnego naruszenia,
  • wsparcie związane z reklamą i marketingiem,
  • wsparcie dotyczące legalnego wprowadzania do obrotu (w zależności od branży notyfikacja, rejestracja produktu, znak CE i inne).

Osoba kontaktowa

Joanna Uchańska

dr Joanna Uchańska

Mananging Associate

Usługi powiązane

Compliance i rzecznictwo dla rynku Life Science & Healthcare

SZCZEGÓŁY

Produkty lecznicze i wyroby medyczne

SZCZEGÓŁY

Branża beauty

SZCZEGÓŁY

Żywność, suplementy diety i FSMP

SZCZEGÓŁY

Podmioty lecznicze i zawody medyczne

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY