3I: Idea, Invention, Innovation” to kompleksowa obsługa dla nowych produktów lub start-up’ów – kompleksowe wsparcie polegające na obsłudze funkcjonujących już podmiotów wchodzących na nowe rynki asortymentowe lub terytorialne lub zupełnie nowych, rozpoczynających swoją działalność podmiotów (niezależnie od branży). Nie ograniczamy się do wynalazków (ochrony odmian roślin) i wzorów użytkowych, ale zajmujemy się także wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi, know-how, czy utworami.

Proponujemy wsparcie na każdym etapie związanym z cyklem życia produktu:

1. Doradztwo na etapie rozwoju rozwiązania/projektu:

  • wsparcie prawne dotyczącego poszukiwania funduszy dotyczącego projektów badawczych i badawczo-rozwojowych; analizy i opinie dotyczące statusu MŚP; ocena praw własności intelektualnej;
  • przygotowywanie umów na prace badawczo-rozwojowe,
  • wsparcie prawne dotyczące skomplikowanych procesów transferu technologii.

2. Doradztwo w zakresie oceny dokonanego projektu; oceny jego zdolności rejestracyjnej, wyceny praw, wskazania możliwych modeli ochrony.

3. Wsparcia związanego z wyborem najadekwatniejszego modelu ochrony: patentu, praw ochronnych, z rejestracji, ochrony jako niejawnego know-how.

4. Wsparcia na etapie wprowadzania projektu w fazę produkcji.

  • przygotowywanie projektów umów o transferze technologii, umów dystrybucyjnych, umów kontraktacji i innych,
  • wsparcie dotyczące ochrony innowacji w razie ewentualnego naruszenia,
  • wsparcie związane z reklamą i marketingiem,
  • wsparcie dotyczące legalnego wprowadzania do obrotu (w zależności od branży notyfikacja, rejestracja produktu, znak CE i inne).

Osoba kontaktowa

Joanna Uchańska

dr Joanna Uchańska

Mananging Associate

Usługi powiązane

Compliance i rzecznictwo dla rynku Life Science & Healthcare

SZCZEGÓŁY

Produkty lecznicze i wyroby medyczne

SZCZEGÓŁY

Branża beauty

SZCZEGÓŁY

Żywność, suplementy diety i FSMP

SZCZEGÓŁY

Podmioty lecznicze i zawody medyczne

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY