Doradztwo prawne dla świata sportu często wykracza poza ramy usługi prawniczej. Niejednokrotnie zawiera w sobie również cechy usług konsultingowych, które mają na celu wykazanie np. czy podpisywana umowa, bądź zawarty w niej zapis jest korzystny – biorąc pod uwagę cel sportowy założony przez klienta.

Kancelaria wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze sportu, adresowane zarówno do podmiotów sportowych jak i jednostek samorządu terytorialnego i sportowców.

Doradza przy zawieraniu umów w zakresie zawodowego wykonywania sportu, kontraktów transferowych, umów sponsorskich.

Pomaga przy tworzeniu umów i zapewnia pełną obsługę prawno-podatkową sportowych spółek akcyjnych, fundacji oraz stowarzyszeń.

Zapewnia również wsparcie mediacyjne i procesowe we wszystkich sporach z zakresu prawa sportowego oraz uzyskiwaniu wymaganych przepisami prawa zgód, zezwoleń i licencji.

Kancelaria doradzała:

  • polskim związkom sportowym, m.in. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej,
  • drużynom sportowym, m.in. drużynie koszykarskiej Czarni Słupsk,
  • organizatorom zawodów sportowych, m.in. Drift Masters,
  • trenerom, m.in. Leo Benhaker.

Sport

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas

Partner Zarządzający

Zaufali nam

Pozostałe usługi

Departament Wschodni

SZCZEGÓŁY

Branża spożywcza

SZCZEGÓŁY

Branża informatyczna

SZCZEGÓŁY

Sektor chemiczny

SZCZEGÓŁY

Bankowość, finanse, ubezpieczenia

SZCZEGÓŁY

Branża budowlana

SZCZEGÓŁY

Transport, infrastruktura, sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Media

SZCZEGÓŁY

Przemysł Zbrojeniowy i Lotniczy

SZCZEGÓŁY

Sport

SZCZEGÓŁY