News alert: Iga Świątek vs. WSG

Zapewniliśmy Idze Świątek zwycięstwo przed Sądem Okręgowym w Warszawie w batalii z jej byłym sponsorem – agencją Warsaw Sports Group.

Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym udzielił zabezpieczenia Idze Świątek do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia w niniejsze sprawie poprzez zobowiązanie pozwanej Fundacji Warsaw Sports Group do powstrzymania się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz składania podmiotom trzecim oświadczeń informujących o obowiązywaniu umowy. Sprawę prowadzi nasz Partner Zarządzający, mec. Jarosław Chałas.