Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego – komentarz eksperta adw. Jacka Jaruchowskiego

Podczas posiedzenia w dniach 03-04.08.2022 r. Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego. Projekt ten przewidywał obszerne zmiany w zakresie karalności przestępstw, wprowadzał nową karę 30 lat pozbawienia wolności, jak również nową instytucję w postaci przepadku pojazdu mechanicznego w przypadku przestępstw w ruchu drogowym.

Senat odrzucając zmiany stwierdził, że proponowana regulacja musi być oceniona krytycznie, a także, iż ustawa ta narusza konstytucyjny standard proporcjonalności wywodzony z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw).

W ocenie Senatu proponowane zmiany zostały opracowane bez udziału środowiska naukowego oraz bez udziału teoretyków i praktyków prawa. Jak również zostały oparte na niewielkiej ilości badań sondażowych, które nie mogą być podstawą tworzenia nowej kodyfikacji karnej.

Negatywna ocena Senatu będzie teraz przedmiotem dalszych prac legislacyjnych w Sejmie RP. Jak twierdzi adw. Jacek Jaruchowski biorąc pod uwagę, że podczas prac w Sejmie nad projektem ustawy poparło go 229 posłów, dalsze prace zakończą się zapewne odrzuceniem stanowiska Senatu przez Sejm (takie zresztą jest stanowisko sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach z dnia 05.08.2022 r.)