Mec. Marlena Kwiatek na temat zmian w kodeksie pracy

Już 2 sierpnia duże zmiany w kodeksie pracy.

Nowe przepisy ujednolicą zasady rozwiązywania obydwu typów umów o pracę. Pracodawca będzie zobligowany wskazać przyczynę wypowiedzenia również w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony, a co za tym idzie, pracownik będzie mógł ją zakwestionować przed sądem, który zbada czy przyczyna ta była uzasadniona, prawdziwa i konkretna. Niewątpliwie skutkiem proponowanych zmian będzie więc zwiększenie liczby spraw rozpatrywanych przed sądami pracy – tłumaczy ekspert naszej kancelarii Marlena Kwiatek. – Należy pamiętać, że niepodanie przyczyny wypowiedzenia lub niewłaściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa (art. 30 § 4 k. p.). Dodatkowo pracodawca będzie zobowiązany do pisemnego zawiadomienia organizacji związkowej, reprezentującej pracownika o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, co do tej pory wymagane było również wyłącznie w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony – dodaje.