W ramach stałej i kompleksowej obsługi prawnej firm branży spożywczej, podlegającym polskim oraz unijnym regulacjom prawnym, a także kontroli administracyjnej, kancelaria doradza w zakresie zapewniania zgodności z wszelkimi wymaganiami regulacyjnymi, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i znakowania środków spożywczych.

Prawnicy opiniują działania marketingowe pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także reprezentują Klientów przed właściwymi organami nadzoru, w tym w ramach urzędowych kontroli żywności oraz w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Poprzez dobór ekspertów o zróżnicowanym doświadczeniu w pracach nad kluczowymi aktami prawnymi dużych koncernów z branży spożywczej, Chałas i Wspólnicy dostarcza Klientom sprawdzone i skuteczne rozwiązania w bieżącej działalności biznesowej.

Branża spożywcza

Zaufali nam

Pozostałe usługi

Departament Wschodni

SZCZEGÓŁY

Branża spożywcza

SZCZEGÓŁY

Branża informatyczna

SZCZEGÓŁY

Sektor chemiczny

SZCZEGÓŁY

Bankowość, finanse, ubezpieczenia

SZCZEGÓŁY

Branża budowlana

SZCZEGÓŁY

Transport, infrastruktura, sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Media

SZCZEGÓŁY

Przemysł Zbrojeniowy i Lotniczy

SZCZEGÓŁY

Sport

SZCZEGÓŁY