Kancelaria specjalizuje się w zakresie poszukiwania rozwiązań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów znaleźli się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.

 • Kładziemy nacisk na pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu na rynku, na którym działają,
 • restrukturyzacja i powrót do konkurowania na rynku traktujemy priorytetowo, zapewniamy asystę w każdej fazie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • decyzja o wdrożeniu rozwiązań upadłościowych podejmowana jest w ostateczności po kompleksowej analizie zagadnień biznesowych, prawnych i finansowych przy udziale Klienta i jego zespołu specjalistów.

W projektach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Klient otrzymuje:

 • zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika – reprezentujemy klienta w każdej fazie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • wwsparcie w obszarach biznesowych i finansowych poprzez doświadczone podmioty współpracujące z Kancelarią.

Zakres świadczonych usług prawnych w ramach projektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych obejmuje m.in.:

 • pomoc w weryfikacji stanu prawno-finansowego przedsiębiorcy,
 • rekomendacja co do wyboru procedury restrukturyzacyjnej w kontekście zweryfikowanego stanu prawno-finansowego,
 • opracowanie wszelkich wniosków, pism w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • wsparcie przy tworzeniu planu restrukturyzacyjnego wraz z propozycjami układowymi,
 • wsparcie przy opracowaniu testu prywatnego wierzyciela czy testu prywatnego inwestora.

Kancelaria reprezentuje również wierzycieli w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych i wspiera ich:

 • na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego przy udziale profesjonalnego pełnomocnika, w tym udziela bieżącej informacji o zaistniałych zdarzeniach w toku postępowania,
 • poprzez analizę i sprawozdanie z dokonanego przeglądu akt postępowania,
 • poprzez przygotowywanie wniosków w imieniu Wierzycieli, w tym w zakresie zgłoszeń wierzytelności,
 • doradztwem podczas Zgromadzeń Wierzycieli czy Rad Wierzycieli

Analizy finansowe

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Prawo ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna

SZCZEGÓŁY