Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Doradztwo obejmuje m.in. :

 • merytoryczne wsparcie dla administratora danych osobowych, wewnętrznego koordynatora lub powołanego Inspektora ochrony danych we wszystkich obszarach,
 • konsultacje partnerów technologicznych,
 • reprezentacje w kontrolach PUODO, postępowaniach przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • audyty ochrony danych osobowych , w tym zgodności z RODO,
 • opracowywanie, weryfikacje oraz pomoc we wdrożeniu u Klienta wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych – kompleksowej w tym opisującej system konkretnego Klienta, nadzorczej, pracowniczej itd.) opracowywanie polityki prywatności,
 • pomoc w opracowaniu kodeksów postępowania,
 • przygotowanie do certyfikacji,
 • opracowywanie wszelkiego rodzaju umów ( np. o powierzenie przetwarzania) oraz dokumentów samoregulacyjnych,
 • opracowywanie oraz negocjowanie umów i doradztwo prawne w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz transakcji związanych z bazami danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie ochrony i zasad legalnego pozyskiwania tajemnicy zawodowej, tajemnicy handlowej, ochrony informacji poufnych oraz informacji gospodarczych,
 • pomoc prawną w zakresie ochrony prywatności w sieci, a zwłaszcza ochrony danych osobowych i dóbr osobistych w Internecie, w tym zarówno na etapie pierwszych kontaktów z podmiotem naruszającym prawa Klienta (ustalenie w zakresie działań prawnych i faktycznych) jak i w postępowaniu polubownym (mediacja), postępowaniu przed sądem powszechnym oraz arbitrażowym,
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki Klienta,
 • kompleksowe systemy ochrony informacji ( powiązanie ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, systemów antykorupcyjnych i wymagań dot. jawności życia publicznego),
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych i postepowania z innymi tajemnicami prawnie chronionymi.

Analizy finansowe

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY