Przeglądy i audyty podatkowe

Przeprowadzamy  kompleksowe przeglądy i audyty podatkowe.

Opis usługi

Okresowy przegląd podatkowy to wymierne korzyści dla spółki – umożliwia identyfikację nieprawidłowości przed wykryciem ich przez organy podatkowe, a tym samym zmniejsza ryzyko podatkowe prowadzonej działalności, chroni przed podwyższonymi odsetkami za zwłokę i dotkliwymi sankcjami VAT.

Przegląd może objąć takie obszary jak::

 • CIT,  gdzie możemy zweryfikować poprawność m.in.:
 • przejścia z wyniku finansowego na podatkowy (kalkulacja CIT),
 • rozliczania przychodów i kosztów podatkowych w czasie (m.in. przychody z umów obejmujących okresy rozliczeniowe, amortyzacja, koszty bezpośrednie i pośrednie)
 • rozliczania i dokumentowania wydatków na usługi niematerialne,
 • podatkowego ujęcia kosztów finansowania dłużnego,
 • obowiązki w zakresie podatku u źródła.
 • VAT,  gdzie możemy zweryfikować poprawność m.in.:
 • zastosowania właściwych stawek i zwolnień podatkowych,
 • rozliczania VAT należnego oraz odliczania VAT naliczonego we właściwych okresach,
 • rozliczania importu oraz eksportu usług,
 • rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych jak WDT, WNT, eksport i import towarów,
 •  odliczenia VAT z najistotniejszych kwotowo faktur.
 • PIT,  gdzie możemy zweryfikować poprawność m.in.:
 • wywiązywania się przez Państwa Spółkę z obowiązków płatnika od wynagrodzeń dla pracowników,
 • wywiązywania się przez Państwa spółkę z innych obowiązków dokumentacyjnych (PIT-8C, PIT-11 itd.)

Osoby kontaktowe

Wiktor Podsiadło
Managing Associate
 

Napisz do nas