W naszej ofercie proponujemy doradztwo podatkowe jako formę stałej współpracy ze zleceniodawcą. Realizujemy bieżące konsultacje pojawiających się na co dzień problemów podatkowych w firmie w ramach jednorazowo wynegocjowanych warunków zlecenia. Pozwali to naszym klientom na posiadanie stałego zaplecza kadrowego odpowiedzialnego za monitoring wszelkich podatkowych aspektów prowadzonego biznesu. Świadczone przez nas doradztwo podatkowe gwarantuje zaproponowanie klientowi efektywnych rozwiązań, zaprojektowanych w oparciu o pełną wiedzę na temat jego sytuacji ekonomiczno-podatkowej.

Jednocześnie jesteśmy w stanie dynamicznie zarządzać podjętym przez nas jednorazowym zleceniem określając niezbędne zasoby i czas realizacji projektu. Każdorazowo dobieramy zespół projektowy, w skład którego wchodzą specjaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Doradztwo podatkowe

1. Analizy ekonomiczne opodatkowania

Dynamiczne zmiany pojawiające się w otoczeniu podatkowym i gospodarce rynkowej wymuszają na przedsiębiorcach stałe dostosowywanie swojej działalności do aktualnej polityki podatkowej kształtowanej przez państwo.

Wykonujemy analizy ekonomiczne opodatkowania w formie interdyscyplinarnych badań z zakresu problematyki związanej z nakładaniem i uiszczaniem danin publicznych. Sporządzone przez nas oceny i komentarze prezentują strategiczne zagadnienia z zakresu obowiązującego prawa podatkowego. Identyfikujemy wady i zalety wyboru danej formy opodatkowania określonych zdarzeń gospodarczych, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i prawnego dla przedsiębiorcy. Dokonujemy badań z zakresu skutków budżetowych zmian legislacyjnych w prawie podatkowym i obszarze finansowym. Podejmowane przez nasz zespół analizy ekonomiczne stanowić mogą istotne narzędzie wspomagające system zarządzania finansami publicznymi przez organy administracji publicznej.

2. Raporty i opinie podatkowe

Wszystkie raporty i opinie sporządzamy na bazie analizy prawodawstwa oraz krajowej i międzynarodowej praktyki podatkowej. Nasze raporty uwzględniają najnowsze rozstrzygnięcia organów podatkowych oraz stanowiska prezentowane w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych czy też Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W oparciu o przeprowadzone audyty podatkowe w przedsiębiorstwie przedstawiamy stan faktyczny zdarzeń gospodarczych, ocenę poprawności rozliczenia badanych zagadnień oraz rekomendacje stanowiące praktyczne porady pozwalające zapobiec negatywnym skutkom fiskalnym.

3. Tax Compliance

Projektujemy rozwiązania z zakresu efektywnego zarządzanie ryzykiem podatkowym. Świadczymy pomoc w wypełnianiu zobowiązań podatkowych. W prosty i przejrzysty sposób przedstawiamy istniejące uproszczenia w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, dając gwarancję, że wypełnione zostały wszelkie wymogi związane z prowadzeniem działalności w Polsce oraz poza jej granicami.

Świadczone przez nasz zespół doradztwo podatkowe obejmuje:

 • ocenę planowanych strategii podatkowych, weryfikację ich zgodności z prawem podatkowym,
 • analizę umów uwzględniającą skutki podatkowe dla stron transakcji,
 • badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania prawa podatkowego, w tym w zakresie zmian legislacyjnych,
 • przygotowanie propozycji wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego,
 • weryfikację sporządzonych deklaracji podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT, AKCYZA, PCC),
 • ocenę legalności funkcjonujących struktur zakładanych lub planowanych spółek kapitałowych i osobowych oraz innych form prowadzenia działalności,
 • weryfikację dokumentacji cen transferowych,
 • przygotowanie kalkulacji kosztów podatkowych przyszłych lub zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie pism procesowych kierowanych do organów podatkowych i celno-skarbowych,
 • przygotowywanie polityki podatkowej przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej, podatkowej grupy kapitałowej,
 • reprezentowanie kontrolowanego podczas postępowań, kontroli podatkowych i celno- skarbowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowo –administracyjnych.

 

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY