Oferujemy pełne doradztwo przy prowadzeniu transgranicznej działalności gospodarczej dla przedsiębiorców w kraju i za granicą Świadczymy usługi w zakresie podatków międzynarodowych.

Dokonujemy szczegółowych analiz w obszarze zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w zakresie przepisów prawa podatkowego Unii Europejskiej i krajów trzecich.

Oceniamy właściwość zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz weryfikujemy wdrożone w przedsiębiorstwie rozwiązania w kwestiach międzynarodowego prawa podatkowego.

Przedstawiamy podatkowe skutki prowadzonej działalności w formie oddziałów i zakładów, dokonywanych inwestycji zagranicznych, transferów zysków oraz zastosowanych cen transakcyjnych.

Oceniamy prawidłowość rozliczeń podatków pośrednich w transgranicznym obrocie towarami i usługami.

Weryfikujemy legalność zastosowanych optymalizacji podatkowych i prawidłowość rozliczenia podatków u źródła w kraju i za granicą.

Wydajemy opinie czy planowana bądź przeprowadzona strategia podatkowa zmierzająca do minimalizacji obciążeń podatkowych z uwzględnieniem krajowego i zagranicznego prawa podatkowego służyła celom gospodarczym i nie będzie stwarzać ryzyka kwestionowania jej zgodności z prawem przez organy podatkowe.

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY