Oferujemy pełne doradztwo przy prowadzeniu transgranicznej działalności gospodarczej dla przedsiębiorców w kraju i za granicą Świadczymy usługi w zakresie podatków międzynarodowych.

Dokonujemy szczegółowych analiz w obszarze zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w zakresie przepisów prawa podatkowego Unii Europejskiej i krajów trzecich.

Oceniamy właściwość zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz weryfikujemy wdrożone w przedsiębiorstwie rozwiązania w kwestiach międzynarodowego prawa podatkowego.

Przedstawiamy podatkowe skutki prowadzonej działalności w formie oddziałów i zakładów, dokonywanych inwestycji zagranicznych, transferów zysków oraz zastosowanych cen transakcyjnych.

Oceniamy prawidłowość rozliczeń podatków pośrednich w transgranicznym obrocie towarami i usługami.

Weryfikujemy legalność zastosowanych optymalizacji podatkowych i prawidłowość rozliczenia podatków u źródła w kraju i za granicą.

Wydajemy opinie czy planowana bądź przeprowadzona strategia podatkowa zmierzająca do minimalizacji obciążeń podatkowych z uwzględnieniem krajowego i zagranicznego prawa podatkowego służyła celom gospodarczym i nie będzie stwarzać ryzyka kwestionowania jej zgodności z prawem przez organy podatkowe.

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

Osoby kontaktowe

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY