Kompleksowo zarządzamy procesami fuzji i przejęć, przedstawiając szeroki aspekt możliwości osiągnięcia zadawalających wyników transakcji w praktyce wzrostu zewnętrznego.

Dokonujemy całościowej obsługi operacji, przedstawiamy aspekty teoretyczne i strategiczne skutków procesów związanych ze zmianą własności.

Definiujemy niezbędne procesy w sferze konsolidacji działalności operacyjnej, kontroli,dystrybucji, marketingu, czy też akceleracji siły rynkowej.

Dbamy o interesy nabywcy/sprzedawcy, zapewniając zwłaszcza:

  • warianty pozyskania kapitału na inwestycje/pokrycie strat,
  • możliwości poprawy pozycji konkurencyjnej,
  • skuteczną obronę przed wrogim przejęciem,
  • obniżenie kosztów finansowych i większe korzyści podatkowe,
  • zwiększenie efektywności zarządzania,
  • skuteczne restrukturyzacje w ramach synergii operacyjnych.

Fuzje i przejęcia

Osoba kontaktowa

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała stanowisko między innymi zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

SZCZEGÓŁY

Wielowymiarowe modelowanie biznesowe

SZCZEGÓŁY

Finanse behawioralne przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁY

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Rynek kryptowalut

SZCZEGÓŁY

Doradztwo korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Analizy finansowe

SZCZEGÓŁY

Fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa finansowego

SZCZEGÓŁY

Corporate Finance

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Due Dilligence

SZCZEGÓŁY