Chroń Wzór Przemysłowy!

Podstawowe Informacje

Co to jest
wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym jest zewnętrzną postać (wygląd) produktu np. opakowania, meble, obuwie, odzież, przedmioty codziennego użytku.

Wymogi ochrony
wzoru przemysłowego

Aby wzór przemysłowy mógł uzyskać ochronę, musi spełnić następujące wymogi: musi dotyczyć postaci wytworu lub jego części, musi być nowy i posiadać indywidualny charakter.

Ochrona
wzoru przemysłowego

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.

Etapy Procedury Zgłoszenia Wzorów Przemysłowych

 • Badanie stanu techniki
  Ocena szans uzyskania ochrony
 • Zgłoszenie wzoru przemysłowego do ochrony
  Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego urzędu patentowego.
 • Weryfikacja formalno-prawna
  Badanie dokumentacji przez Urząd
 • Badanie
  Analiza merytoryczna przedmiotu zgłoszenia przez Urząd
 • Udzielenie ochrony
  Wydanie decyzji o nadaniu prawa z rejestracji

Brak Ochrony Wzoru Przemysłowego Może Narazić Twoją Firmę Na Straty.

Analizy, badania i rekomendacje w zakresie możliwości uzyskania ochrony.

Opracowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego w Polsce, UE i innych krajach świata.

Prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym w trakcie rozpatrywania zgłoszenia

Dozorowanie terminów oraz opłat urzędowych.

Wspieramy naszych Klientów głównie na obszarze Polski i Unii Europejskiej, ale także w tzw. procedurze międzynarodowej przed WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) w ramach której, możliwe jest uzyskanie ochrony w ponad 60 krajach świata m.in. w USA, Japonii, Rosji.

Zapytaj o inne usługi

Maciej Priebe
Partner, rzecznik patentowy
+48 606-207-407
mpriebe@chwp.pl

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Nazwa firmy
Imię i nazwisko*
E-mail*
Numer telefonu*
Wiadomość*
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie kontaktu: zapoznaj się.