Jarosław Chałas

Partner Zarządzający
 • Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz prawie kontraktów.
 • Doradca i negocjator największych projektów prywatyzacyjnych kluczowych polskich przedsiębiorstw.
 • Doradca firm i grup kapitałowych w projektach restrukturyzacyjnych oraz inwestycyjnych.
 • Piastował bądź piastuje funkcję członka władz wielu spółek, m.in. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA, Wiceprezes Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej SA.
 • Członek zarządu Fundacji International Leaders Forum
 • Ekspert Business Centre Club w zakresie prawa gospodarczego.
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • Członek zarządu Baltic Bussines Forum.
 • Autor licznych publikacji i wielu książek. Jeden z najbardziej opiniotwórczych ekspertów prawa w Polsce. Prowadził dwa autorskie programy prawne w TVP3 i TVN-CNBC.
 • Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Optymista Roku 2017, Osobowość Roku 2016, Top-5 partnerów zarządzających Gazety Finansowej 2016, Menadżer Roku 2010.

dr Bogdan Fischer

Partner
 • Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochrony informacji – w tym danych osobowych – oraz prawie własności intelektualnej.
 • Doradca w skomplikowanych projektach sektora IT.
 • Ekspert z zakresu własności intelektualnej oraz prawa mediów, w tym reklamy i nieuczciwej konkurencji.
 • Doradca czołowych przedstawicieli rynku medialnego i reklamowego.
 • Specjalizuje się w wybranych aspektach prawa UE, m.in. w kwestiach związanych z przekazywania danych osobowych do państw trzecich, transferu
  i ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, przestępstw komputerowych i ochrony informacji.
 • Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
 • Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa mediów, prawa prasowego oraz autorskiego.
 • Autor licznych prac naukowych.oraz popularnonaukowych
 • Włada językiem angielskim.

Tomasz Jaros

Partner
 • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego.
 • Do obszaru jego specjalizacji należą również procesy sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
 • Jest autorem lub współautorem licznych prospektów emisyjnych.
 • Doradca przy szeregu transakcji na rynku nieruchomości, związanych ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal).
 • Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania umów najmu lokali biurowych i komercyjnych, jak również w zakresie sporządzania i negocjowania umów deweloperskich i umów z generalnym wykonawcą.
 • Doradza spółkom deweloperskim, podmiotom zarządzającym nieruchomościami i firmom budowlanym.
 • Włada językiem angielskim.

Halina Kwiatkowska

Partner
 • Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.
 • Specjalista prawa pracy i podatkowego
 • Doradca w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym w połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek.
 • Doradca w procesach związanych z pozyskiwaniem kapitału, zarówno poprzez rynek publiczny, jak i private equity.
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • Autorka licznych publikacji prasowych,współautorka wielu pozycji komentarzowych, m.in. Komentarzy do Kodeksu Pracy, Komentarza do ustawy o ujawnianiu informacji gospodarczych.
 • Włada językiem włoskim i angielskim.