Kancelaria świadczy usługi prawne dla największych podmiotów z branży medialnej w Polsce. Doradztwo obejmuje m.in. pomoc w przygotowywaniu i negocjowaniu:

  • praw autorskich, znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych,
  • umów agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,
  • umów merchandisingowych oraz sponsorskich,
  • umów marketingowych,
  • umów licencyjnych,
  • umów dotyczących przeniesień lub licencji,
  • umów produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej.

Kancelaria doradza we wszystkich sprawach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej,
we wszystkich kwestiach dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
w tym prawa do wizerunku. Zakres usług obejmuje m.in.:

  • ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, reprezentację firm w sprawach spornych w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym,
  • udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich.

Własność intelektualna

Osoby kontaktowe

Bogdan Fischer

Partner

Dr Paulina Smulska

Senior Associate

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Administrowanie danymi osobowymi

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne: fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo transportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Prawo farmaceutyczne, medyczne i żywnościowe

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY

Prawo telekomunikacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo prasowe

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna: nowe technologie i ochrona informacji

SZCZEGÓŁY