CHWP Tax & Finance Advisory powstało w 2017 roku z myślą o rozszerzeniu wsparcia przedsięwzięć biznesowych kluczowych podmiotów działających na rynku krajowym i zagranicznym, przy jednoczesnym zagwarantowaniu profesjonalnej, efektywnej i nowoczesnej współpracy w obszarze podatków i finansów.

  Spółka stanowi strategiczne miejsce w grupie CHWP, która to od ponad 23 lat świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej biznesu. Działamy z myślą o wspieraniu uczciwej konkurencji oraz zapewnieniu naszym klientom bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Dokonujemy kompleksowej, wiarygodnej analizy i oceny zdarzeń gospodarczych w świetle skutków podatkowych. Nasze doświadczenia pozwalają nam na dostarczenie szerokiego wachlarza produktów podatkowych oraz finansowych, w szczególności uwzględniających wyłącznie zgodne z prawem rozwiązania, przyczyniające się do zyskownego działania na rynku oraz gwarantujące poprawność rozliczeń z fiskusem.

  Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne w obszarze analizy finansowej, modelowaniu statystycznym oraz symulacji procesów zachodzących w gospodarce narodowej, jak też jako nieliczni na rynku projektujemy plany strategiczne z wykorzystaniem danych biznesowych w oparciu o modelowanie predykcyjne.

  Naszym głównym celem jest dostarczanie wiedzy z zakresu oceny rzetelności rozliczeń dokonywanych transakcji, jak również identyfikowanie ryzyk wynikających ze zdarzeń przeszłych, szacownie kosztów błędów w uiszczaniu danin publicznych.

  Największym atutem, który bez wątpienia wyróżnia nas na tle innych podmiotów z branży są nasi eksperci specjalizujący się w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, jak i gałęziach prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości przedsiębiorstw, działając w biznesie od wielu lat, czy też posiadając wieloletnie doświadczenie w jednostkach organizacyjnych resortu finansów. Pozwala nam to dostosować się do potrzeb biznesu, jak też uwzględniać kompleksowo ustawowe i pozaustawowe wymagania fiskalne, określane w najnowszej linii rozstrzygnięć sądowych czy też stanowiskach i komunikatach ministra finansów.

  Projektowane i wdrażane przez nas nowoczesne koncepcje zarządzania ryzykiem podatkowo-finansowym mają na celu rozwój i wzrost efektywności przedsiębiorstw, a także dostarczanie wiedzy organom administracji publicznej o poziomie stabilności systemu podatkowego w Polsce.

  Główni eksperci

  dr hab., prof. nadzw. Konrad Raczkowski

  Partner, Of Counsel

  Ekonomista i menedżer; specjalizuje się w zarządzaniu finansami, ekonomicznej analizie pozytywno-normatywnej systemów gospodarczych oraz gospodarce nieoficjalnej.

  Od 2012 r. jest dyrektorem Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownikiem katedry Zarządzania w Gospodarce. Od 2015 r. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Uprawniony doradca podatkowy oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji). Pełni funkcje zarządcze i nadzorcze na rynku finansowym w Polsce. Były wiceminister finansów.

  Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. Współpracował m.in. z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest stypendystą rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009), członkiem Royal Economic Society oraz British Academy of Management. Współpracuje badawczo z University of Cambridge i jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Jest laureatem nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za „wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów” w IX konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN (2016). Odznaczony medalem Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz złotym medalem Ministra Sprawiedliwości.

  Jarosław Chałas

  Partner

  Jest specjalistą w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa kontraktów. Był doradcą i negocjatorem w wielu projektach prywatyzacyjnych kluczowych polskich przedsiębiorstw państwowych oraz w procesach licznych przejęć, fuzji, nabycia udziałów i akcji. Wspierał największe polskie grupy kapitałowe w projektach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych.

  W ramach swojej dotychczasowej działalności był członkiem władz wielu spółek m.in. wiceprezesem Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej oraz doradcą Zarządu TVP SA. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.) oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA. Obecnie jest m.in. członkiem Rady Nadzorczej Energa Czarni Słupsk oraz członkiem zarządu Baltic Bussines Forum.

  Jest aktywnym członkiem wielu organizacji m.in. ekspertem Business Centre Club do spraw prawa gospodarczego czy członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Ponadto jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. To także niezależny rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

  Zasiada również w wielu Radach Programowych, m.in. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii Miasto Plus Toruń, Leader`s Pit-Stop, CEO Round Table, a także Forum Smart Cities w Łodzi. Jest także członkiem Rady Programowej najstarszego klubu biznesowego w Polsce – Polskiego Klubu Biznesu.

  dr Alicja Tołwińska

  Managing Associate

  Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała stanowisko między innymi zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

  dr Jarosław Klepacki

  Ekspert

  Prawnik, ekonomista, doktor ekonomii w zakresie nauki o zarządzaniu, specjalizacja: szeroko rozumiane zarządzanie finansami, ukierunkowane głównie na obszar rynków kapitałowych, instrumentów finansowych, ryzyka finansowego, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, rynku walutowego.

  Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych zdobywane na stanowiskach menadżerskich w instytucjach finansowych różnego szczebla. Zajmował kierownicze stanowiska i doradzał firmom notowanym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect (ECM S.A., Police S.A., INVISTA S.A.). Arbiter przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Amsterdamie i Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym Warszawa Praga. Trener z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem finansowym (Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie, Instytut Rynku Kapitałowego). Wykładowca akademicki (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie).

  Dorobek naukowy koncentruje się wokół zagadnień szeroko rozumianych finansów i zarządzania finansami, ukierunkowany głównie na obszar rynków kapitałowych, instrumentów finansowych (derywaty), ryzyka, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Dr Jarosław Klepacki jest autorem licznych publikacji ze wskazanego zakresu, w tym ekspertyz i opinii opracowywanych na zamówienie sądów, prokuratur, kancelarii prawnych czy firm komercyjnych. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów” w IX konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN 2016.

  Doradztwo podatkowe

  Doradztwo podatkowe

  SZCZEGÓŁY

  Podatki bezpośrednie

  SZCZEGÓŁY

  Podatki pośrednie

  SZCZEGÓŁY

  Podatki sektorowe

  SZCZEGÓŁY

  Sektor publiczny

  SZCZEGÓŁY

  Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

  SZCZEGÓŁY

  Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

  SZCZEGÓŁY

  Analizy ekonomiczne opodatkowania

  SZCZEGÓŁY

  Raporty i opinie podatkowe

  SZCZEGÓŁY

  Tax Compliance

  SZCZEGÓŁY

  Doradztwo finansowe

  Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

  SZCZEGÓŁY

  Wielowymiarowe modelowanie biznesowe

  SZCZEGÓŁY

  Finanse behawioralne przedsiębiorstw

  SZCZEGÓŁY

  Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

  SZCZEGÓŁY

  Rynek kryptowalut

  SZCZEGÓŁY

  Doradztwo korporacyjne

  SZCZEGÓŁY

  Analizy finansowe

  SZCZEGÓŁY

  Fuzje i przejęcia

  SZCZEGÓŁY

  Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa finansowego

  SZCZEGÓŁY

  Corporate Finance

  SZCZEGÓŁY

  Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

  SZCZEGÓŁY

  Due Dilligence

  SZCZEGÓŁY