Umowy z Kontrahentami Zagranicznymi

Mecenas Bogdan Fischer, Doktor Prawa i Adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, będący Partnerem w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy był honorowym gościem seminarium Jak Prawidłowo Zawrzeć Umowę z Kontrahentem Zagranicznym, zorganizowanego przez BCC przy współudziale Rady Gospodarczej Prezydenta Częstochowy.
Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji Dr Fischera na temat międzynarodowych kontraktów handlowych, zabezpieczeń płatności oraz rozstrzygania sporów.