Tomasz Jaros nowym partnerem w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Mec. Tomasz Jaros od listopada br. jest nowym partnerem w Kancelarii Chałas i Wspólnicy. Tym samym powiększył dotychczasowe grono partnerów, w skład którego wchodzą jeszcze: mec. Anna Bajerska, mec. Halina Kwiatkowska, oraz mec. Jarosław Chałas – założyciel i partner zarządzający. Tomasz Jaros, będący radcą prawnym, dotychczas pełnił w Kancelarii Chałas i Wspólnicy funkcję szefa Departamentu Prawa Spółek.

Tomasz Jaros specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego. Jest autorem lub współautorem licznych prospektów emisyjnych. Do obszaru jego specjalizacji należą również procesy sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z bieżącą obsługą krajowych
i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Doradzał przy szeregu transakcji na rynku nieruchomości, związanych ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal). Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania umów najmu lokali biurowych i komercyjnych, jak również w zakresie sporządzania i negocjowania umów deweloperskich i umów z generalnym wykonawcą.  Praktyka zawodowa Tomasza Jarosa obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz spółek deweloperskich, podmiotów zarządzających nieruchomościami i firm budowlanych.