Mecenas Jarosław Chałas Menedżerem Roku!

Miesięcznik ekonomiczny Home & Market już po raz czternasty opublikował skład Walnego Zgromadzenia Zarządu Polskiej Gospodarki.
Spośród najlepiej zarządzanych firm Kolegium Redakcyjne powołuje 20 najlepszych menadżerów reprezentujących tzw. Walne Zgromadzenie. Jest ono elitarną listą osobowości, które dzięki swojej pracy i zaangażowaniu, wizjonerstwu i przedsiębiorczości zasługują na wyróżnienie. Wśród nagrodzonych, obok Jana Krzysztofa Bieleckiego – prezesa zarządu i CEO Banku PEKAO S.A oraz Andrzeja Klesyka – prezesa zarządu PZU znalazł się Mec. Jarosław Chałas, Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Zapytany o największy sukces w dorobku zawodowym, mecenas Jarosław Chałas stawia na pierwszym miejscu stworzenie – w ciągu piętnastu lat istnienia Kancelarii – jednej z największych firm prawniczych w Polsce o powszechnie rozpoznawanym brendzie i uznanej pozycji. Dodaje również: – Uczestnictwo ekspertów Kancelarii w szeregu niezmiernie istotnych dla Polski i przedsiębiorców inicjatywach, akcjach i wydarzeniach o zasięgu europejskim sprawia ogromną satysfakcję.

Kolejna nagroda podnosi prestiż jak również zobowiązuje do dalszej wytężonej pracy oraz intensyfikacji działań Kancelarii w szeregu niezmiernie istotnych dla Polski i przedsiębiorców inicjatywach, akcjach i wydarzeniach o zasięgu europejskim. Powoduje również, że rodzą się następne ambicje, plany i zamierzenia wymagające dalszego rozwoju, a co za tym idzie – udoskonalania oraz wdrażania innowacyjnych pomysłów i oryginalnych rozwiązań.