Konstytucja biznesu

Konstytucja BiznesuOpracowanie „Konstytucja Biznesu” zostało przygotowane, aby wskazać jak mogą Państwo skorzystać na zmianach w prawie gospodarczym w kontekście swojej działalności. Zespół Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy ekspertów, przeanalizował zmiany wynikające z wprowadzenia Konstytucji biznesu, opracował autorskie uwagi oraz komentarze, dotyczące istotnych zmian z perspektywy przedsiębiorców. Czytelny język publikacji pozwoli Państwu sprawnie zapoznać się ze zmianami w prawie i tym samym wyręczy Państwa z czasochłonnej lektury ustaw. Materiał powstał przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną i można go kupić klikając w ten link.

W dniu 14 listopada 2017 r. Rząd przyjął pakiet zmian w prawie gospodarczym „Konstytucja Biznesu”. Obejmuje pięć ustaw:

  • Prawo przedsiębiorców,
  • ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu Konstytucji biznesu.Konstytucja biznesu ma zacząć obowiązywać w życie 1 marca 2018 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te wejdą w życie 31 marca 2018 r.