Dr Bogdan Fischer uczestnikiem obrad Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. związanych z ograniczeniem biurokracji zajęła się projektem ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności  gospodarczej. Uczestniczył w niej, z ramienia Konfederacji Lewiatan, dr Bogdan Fischer, partner i radca prawny w Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Mec. Fischer zwraca uwagę na istotne zmiany dot. ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie propozycji zapisów omawianego projektu ustawy. Zdaniem mecenasa, pozytywnie można ocenić propozycję wprowadzenia długo oczekiwanych zmian ułatwiających przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Administrator, przekazując dane do państwa które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony, w przypadku jeśli ściśle stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, nie musi uzyskiwać zgody GIODO.  Drugie ułatwienie odnosi się do wiążących reguł korporacyjnych (BCR). W przypadku ich przyjęcia do stosowania przez całą korporację i zatwierdzenia przez GIODO (możliwość konsultacji  w ramach państw z EOG), administratorzy należący do tej korporacji i stosujący te reguły mogą przekazywać między sobą dane osobowe już bez odrębnych zgód GIODO.

Wśród istotnych nowych rozwiązań, dr Fischer zwraca również uwagę na te odnoszące się do Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w tym w kontekście samodzielnego przeprowadzania kontroli przez ABI oraz zwolnienia z obowiązku rejestracji zbiorów danych, w momencie gdy jest powołany ABI.

Zdaniem mec. Fischera trzeba walczyć o korzystne zapisy dla przedsiębiorców, zwłaszcza że określone rozwiązania wiążą się także z kosztami. Tym bardziej, że miejscem wprowadzania zmian jest ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności  gospodarczej. Trzeba mieć jednocześnie na względzie przyszłość i przygotowania przedsiębiorców do rozwiązań nadchodzącego rozporządzenia, które zastąpi dyrektywę 95/46 i będzie obowiązywało bezpośrednio w krajach członkowskich.