Po udzieleniu patentu europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) uprawniony, w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji (publikacja B1), zobowiązany jest przeprowadzić jego walidację przed Urzędem Patentowym RP.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę procesu walidacji w Polsce, w tym:

  • Opracowywanie specjalistycznych tłumaczeń,
  • Opracowywanie i składanie kompletnej dokumentacji w procedurze walidacji w Urzędzie Patentowym,
  • Obsługę wezwań z UPRP w trakcie rozpatrywania walidacji.

Osoby kontaktowe

Maciej Priebe

Partner

Pozostałe usługi

Znaki towarowe

SZCZEGÓŁY

Monitoring znaków towarowych

SZCZEGÓŁY

Wzory przemysłowe

SZCZEGÓŁY

Wynalazki

SZCZEGÓŁY

Walidacje patentów europejskich

SZCZEGÓŁY

Wzory uzytkowe

SZCZEGÓŁY

Odnowienia praw, zmiany w rejestrach

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Wycena praw własności przemysłowej

SZCZEGÓŁY