Kancelaria świadczy wyspecjalizowane usługi prawne w zakresie prawa sportowego, zarówno na rzecz krajowych i zagranicznych klubów, związków i organizacji sportowych oraz innych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży sportowej. Doradza również zawodnikom, trenerom i innym osobom związanym ze sportem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzi m. in.:

 • opracowywanie aktów wewnętrznych polskich związków sportowych oraz regulaminów klubów sportowych,
 • sporządzanie oświadczeń i regulaminów antykorupcyjnych w sporcie,
 • negocjowanie, sporządzanie i zawieranie umów pomiędzy klubami i stowarzyszeniami sportowymi a trenerami, zawodnikami, agentami sportowymi, sponsorami i działaczami sportowymi oraz sztabem medycznym,
 • negocjowanie i sporządzanie umów transferowych oraz umów sponsorskich,
 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i organizacyjnych przed organami polskich związków sportowych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przez sportowymi sądami polubownymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi czy sądami arbitrażowymi,
 • sporządzanie opinii prawnych.

Kancelaria ma ogromne doświadczenie w łączeniu elementów prawa sportowego i innych dziedzin prawa, w których się specjalizuje, m.in. w :

 • prawie własności intelektualnej (z tytułu naruszenia dóbr osobistych; prawa do reklamy; prawa autorskiego i internetu, w tym domen internetowych; użycie znaków łudząco podobnych do już zarejestrowanych; ochrona prawna wizerunku sportowca),
 • prawie handlowym oraz stowarzyszeń i fundacji (realizacja krótko- i długoterminowych umów ze sponsorami, dostawcami i innymi podmiotami; zarządzanie dokumentami spółki; przekształcenia form prawnych; zmiany statutów i umów spółek; umarzanie i zastawianie udziałów i akcji; posiedzenia rad nadzorczych i zarządów; zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy),
 • rozwiązywanie sporów – m.in., prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych, prowadzenie mediacji, reprezentowanie klubów i sportowców w postępowaniach arbitrażowych, a także w postarbitrażowych toczących się przed sądami powszechnymi,
 • podatkach m.in. w kwestii związanej z optymalizacją podatkową wszystkich podmiotów sportowych, klubów, organizacji i fundacji oraz sportowców i ich trenerów.

Prawo sportowe

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas

Partner Zarządzający

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY