Oferujemy wykonanie kompleksowej analizy finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe i dokumenty źródłowe, ocenę płynności finansowej w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych, zmian w kapitałach oraz badanie czynników wpływających na wynik finansowy. Na podstawie konfrontacji danych finansowych z informacjami z innych źródeł zidentyfikujemy potencjalne ryzyka nieprawidłowości w księgach podatkowych. Dokonamy oceny poprawności wyniku podatkowego i księgowego. Przeprowadzimy szkolenia dedykowane działom księgowym w zakresie weryfikacji rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, jak również pracownikom resortu finansów w zakresie ujawniania nadużyć w tym obszarze.

W zakresie analiz obrazujących sytuację finansową i majątkową klienta ustalamy wyniki podmiotów o zbliżonej skali działających w tożsamej branży. Dobieramy indywidualnie metodologię i zakres badanych pozycji finansowych. Szczegółowej interpretacji poddajemy m.in:

  • wskaźniki rentowności, efektywności finansowej inwestycji, poziomu zadłużenia, płynności,
  • sprawności działania na rynku,
  • strukturę kapitałów i jej wpływ na bieżącą działalność,
  • strukturę sprzedaży/ produkcji i jej wpływ na pozycję konkurencyjną na rynku.

Dzięki przeprowadzonej analizie porównawczej wydajemy rekomendacje z zakresu poprawy wyników finansowych za pomocą czynników cenowych, podatkowych bądź pozaorganizacyjnych. Pogłębiona analiza i interpretacja wskaźników odniesiona do branży/ sektora gospodarczego, w którym funkcjonuje analizowany podmiot, stanowić będzie rzetelną wiedzę obrazującą całokształt działalności podmiotu w przeszłości oraz możliwości dalszego rozwoju.

Analizy finansowe

Osoby kontaktowe

Jarosław Chałas

Partner Zarządzający

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY