W ramach świadczonych przez nas usług prawnych oferujemy:

PRODUKCJA I WPROWADZANIE DO OBROTU:

 • Doradztwo związane z prowadzonymi pracami badawczymi oraz badawczo-rozwojowymi, w szczególności dofinansowania prowadzonych projektów,
 • Wsparcie przy kwalifikacji produktów, w szczególności tzw. borderline products (produktów z pogranicza),
 • Wsparcie w procedurze notyfikacji, a także w związku z prowadzonym przez organy postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym kwalifikacji produktu; reprezentację przed organami pionu sanitarnego (Państwową Inspekcją Sanitarną), farmaceutycznego (Główny Inspektorat Farmaceutyczny), Inspekcją Handlową, czy Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także sądami,
 • Negocjowanie, przygotowywanie, opiniowanie i weryfikowanie umów kontraktacji, produkcji, wytwarzania, dystrybucji (w tym kształtowanie modeli dystrybucji) i innych,
 • Przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących prawa żywnościowego, w tym realizacji praw i obowiązków producentów i dystrybutorów, wymogów zdrowotnych, środków spożywczych; materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wymogów higienicznych oraz kontroli żywności,
 • Ocenę regulaminów sprzedaży,
 • Doradztwo dotyczące odpowiedzialności za produkt – analiza ryzyk, postępowanie z produktem spożywczym identyfikowanych jako potencjalnie niebezpiecznym, działanie związane z wycofaniem produktu z obrotu,
 • Doradztwo korporacyjne (obsługa spółki branży spożywczej),
 • Szkolenia i warsztaty,
 • Audyty,
 • Przygotowywanie zindywidualizowanych praktycznych poradników prowadzonej działalności,OZNAKOWANIE, KOMUNIKACJA I REKLAMA:

 • Audyty i opiniowanie kampanii reklamowych, materiałów reklamowych, przy jednoczesnym identyfikowaniu ryzyk prawnych oraz kryzysów wizerunkowych,
 • Doradztwo przy stosowaniu oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
 • Identyfikowanie ograniczeń reklamy,
 • Przygotowywanie analiz i opinii dotyczących oznakowania żywności, informacji oraz reklamy dla konsumenta oraz specjalistów w odniesieniu do produktów spożywczych, w tym suplementów diety i FSMP,
 • Wsparcie w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie reklamy niezgodnej z prawem przed organami publicznymi (np. Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz organizacjami branżowymi (np. Komisją Etyki Reklamy).
 • Wsparcie dotyczące reklamy tradycyjnej, reklamy natywnej, współpracy z blogerami i influnecerami,
 • Wsparcie w kryzysach wizerunkowych. Projektowanie modeli przeciwdziałania kryzysom wizerunkowym.

Osoba kontaktowa

Joanna Uchańska

dr Joanna Uchańska

PARTNER

Usługi powiązane

Compliance i rzecznictwo dla rynku Life Science & Healthcare

SZCZEGÓŁY

Produkty lecznicze i wyroby medyczne

SZCZEGÓŁY

Branża beauty

SZCZEGÓŁY

Branża biotechnologiczna

SZCZEGÓŁY

Podmioty lecznicze i zawody medyczne

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY