W ramach świadczonych przez nas usług prawnych oferujemy:

 • Doradztwo dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • Wsparcie dotyczące prowadzenia badań klinicznych i obserwacyjnych,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia badań genetycznych,
 • Doradztwo dotyczące postępowania z danymi (danymi medycznymi, sensytywnymi danymi osobowymi),
 • Wsparcie prawne w zakresie rejestracji produktów, doradztwo dotyczące wyboru właściwej procedury rejestracyjnej,
 • Doradztwo prawne dotyczące oprogramowania medycznego,
 • Doradztwo prawne dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego,
 • Wsparcie przy kwalifikacji produktów, w szczególności tzw. borderline products (produktów z pogranicza),
 • Obsługę postępowań zgłoszeniowych,
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów badawczych, badawczo-rozwojowych, transferu technologii, wytwarzania, dystrybucji,
 • Reprezentację przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym,
 • Wsparcie w zakresie importu, importu równoległego i docelowego,
 • Badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego przy jednoczesnym badaniu zgodności z nazwą produktów leczniczych dopuszczanych do obrotu (przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), jak i produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzaniu do obrotu (przez Główny Inspektorat Sanitarny),
 • Wsparcie dotyczące zasad GMP i GDP,
 • Wsparcie prawne dotyczące odpowiedzialności za produkt,
 • Doradztwo prawne w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Wsparcie prawne dotyczące reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych – reklama tradycyjna, reklama natywna, współpraca z blogerami i influnecerami,
 • Wsparcie prawne w kryzysach wizerunkowych. Projektowanie modeli przeciwdziałania kryzysom wizerunkowym,
 • Szkolenia i warsztaty,
 • Audyty,
 • Przygotowywanie zindywidualizowanych praktycznych poradników prowadzonej działalności.

Osoba kontaktowa

Joanna Uchańska

dr Joanna Uchańska

PARTNER

Usługi powiązane

Compliance i rzecznictwo dla rynku Life Science & Healthcare

SZCZEGÓŁY

Branża beauty

SZCZEGÓŁY

Żywność, suplementy diety i FSMP

SZCZEGÓŁY

Branża biotechnologiczna

SZCZEGÓŁY

Podmioty lecznicze i zawody medyczne

SZCZEGÓŁY

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY