Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie rzetelnej realizacji przez przedsiębiorców obowiązków podatkowych w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku od sprzedaży detalicznej oraz pozostałych podatków bezpośrednich i lokalnych. Na zlecenie sektora publicznego oraz organizacji zrzeszających podmioty danej gałęzi gospodarczej sporządzamy ekspertyzy dot. skutków planowania bądź wprowadzenia nowych podatków sektorowych.

Oceniamy propozycje zmian legislacyjnych w świetle ich zgodności z prawem międzynarodowym. Identyfikujemy ryzyko podjęcia przez zobowiązanych do uiszczania nowych podatków sektorowych, mechanizmów minimalizujących dane obciążenie podatkowe, zgłaszamy luki prawne w projektach ustaw.

Badamy kondycję wybranej branży, jak też kształtowanie się poziomu dochodów budżetowych państwa, generowanych przez dany sektor. Prowadzimy prognozy z zakresu poziomu planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu podatków sektorowych oraz przygotowujemy propozycje uszczelniania systemu podatkowego w branżach wysokiego ryzyka. Tworzymy propozycje strategii biznesowych zapewniających utrzymanie dobrej kondycji finansowej podmiotu.

Pozostałe:

  • podatek od środków transportowych,
  • podatek tonażowy,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek rolny,
  • podatek leśny,
  • podatek od nieruchomości.

Podatki sektorowe

Osoby kontaktowe

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY