Usługi świadczone w zakresie podatków bezpośrednich przez nasz zespół to przede wszystkim fachowa pomoc w ocenie zawieranych transakcji gospodarczych pod kątem możliwości zastosowania przez organy podatkowe klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Identyfikujemy agresywne planowanie podatkowe w zdarzeniach przeszłych i planowanych oraz czynności pozorne. Oceniamy legalność planowania podatkowego i weryfikujemy, czy nie miały na celu wyłącznie lub przede wszystkim osiągniecie korzyści podatkowej. Szacujemy ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych w przypadku podjęcia przez organ podatkowych postępowania. Rozstrzygamy zawiłości i niejasności zagadnień związanych z klasyfikacją przychodów i kosztów podatkowych w CIT i PIT. Przeprowadzamy analizę skutków podatkowych transakcji kapitałowych, fuzji, przejęć, zbycia i likwidacji podmiotów gospodarczych. Świadczymy doradztwo w zakresie projektowania najkorzystniejszego sposobu gromadzenia i inwestowania środków finansowych na rozwój działalności z wykorzystaniem legalnych form opodatkowania. Na zlecenie organów publicznych identyfikujemy pojawiające się w obrocie gospodarczym transakcje mające na celu wyłącznie unikanie opodatkowania oraz luki w prawie podatkowym powodujące straty w budżecie państwa.

Podatki bezpośrednie :

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • podatek od spadków i darowizn,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatki bezpośrednie

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

SZCZEGÓŁY

Podatki bezpośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki pośrednie

SZCZEGÓŁY

Podatki sektorowe

SZCZEGÓŁY

Sektor publiczny

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Doradztwo międzynarodowe i współpraca z organami podatkowymi państw UE

SZCZEGÓŁY

Analizy ekonomiczne opodatkowania

SZCZEGÓŁY

Raporty i opinie podatkowe

SZCZEGÓŁY

Tax Compliance

SZCZEGÓŁY

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

SZCZEGÓŁY