Sukces – podważenie raportu oddziaływania na środowisko Portu lotniczego Kraków-Balice

Mamy przyjemność zawiadomić, że radca prawny Aleksandra Błaszczyńska z naszej Kancelarii odniosła duży sukces związany z podważeniem kompletności i prawidłowości raportu oddziaływania na środowisko, przedłożonego przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o.o. w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice.

We wspomnianej sprawie nasza Kancelaria działa w imieniu Stowarzyszenia Przyjazne Lotniska, natomiast jest ona również kluczowa dla samych mieszkańców Zabierzowa.

Organ uznał w pełni podnoszone przez naszą Kancelarię zarzuty wobec raportu zawarte w pismach procesowych oraz w wystąpieniu Mec.Błaszczyńskiej na rozprawie otwartej dla społeczeństwa, na skutek czego inwestor – Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice – został wezwany do uzupełnienia w terminie 4 miesięcy złożonego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym poprzez przedstawienie racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, co jest kwestią kluczową z punktu widzenia ochrony mieszkańców przed hałasem.

Raport musi zostać uzupełniony w znacznym stopniu, co wymaga szeroko zakrojonych analiz i przeprowadzenia ponownych badań.