Nowelizacja ustawy o KRS

Zgodnie z art. 9 ust.2. ustawy z dnia 2 września 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu (był dotychczas objęty przedmiotem działalności), zgłoszenie nie wymaga zmiany umowy czy statutu spółki.

Powyższe oznacza, że jeżeli spółka w chwili obecnej ma wpisanych w KRS więcej niż 10 pozycji przedmiotu działalności, to przy, jakiejkolwiek pierwszej zmianie danych spółki podlegających wpisaniu, a więc na przykład zmianie danych członków zarządu, adresu itp., jest zobligowana także do zmiany danych w zakresie kodów PKD, czyli ograniczenia do 10 pozycji, wskazujących to czym faktycznie spółka się zajmuje, w tym wskazania jednego rodzaju działalności przeważającej. Maksymalny czas zgłoszenia zmian w tym przedmiocie to 5 lat, czyli do dnia 1 grudnia 2019 roku, ale tylko wówczas, gdy spółka wcześniej nie będzie składać wniosku Z3 w jakimkolwiek innym zakresie.

Umowy spółki, akty założycielskie i statuty pozostają bez zmian, nawet jeżeli przedmiot działalności zawiera więcej niż 10 pozycji. To istotne, ponieważ nie naraża przedsiębiorców np. na dodatkowe koszty związane ze sporządzaniem nowych aktów notarialnych. Zmieniamy tylko i wyłącznie wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowo, w przypadku nowo zakładanych podmiotów, w umowie spółki, akcie założycielskim czy statucie, przedmiot działalności nie musi ograniczać się do 10 pozycji, tutaj możemy sobie pozwolić na większą precyzję i szczegółowość. Ważne jest by we wniosku do KRS wskazać maksymalnie 10 – jak najbardziej ogólnie oraz co bardzo ważne,  uwzględniając jeden rodzaj przeważającej działalności na poziomie podklasy (np. 01.11.Z.).

Co ważne, przedmiotowe zmiany ograniczają obowiązki ewidencyjne, lecz nie ograniczają swobody przedsiębiorcy w kształtowaniu przedmiotu działalności w umowie czy statucie spółki.