Można zmienić sposób przeznaczenia nadwyżki VAT

Podatnik, który najpierw chciał, aby nadwyżka VAT naliczonego przeszła na kolejne miesiące, może później inaczej nią zadysponować – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 111/06). Orzeczenie zapadło na tle następującego stanu faktycznego. Spółka z o.o. w 2003 r. roku złożyła do urzędu skarbowego wniosek o przeniesienie na kolejne okresy rozliczeniowe nadwyżki VAT za grudzień 2002 roku. W sytuacji, gdy w następnych miesiącach deklaracje składane przez spółkę również wykazywały nadwyżki VAT, spółka dokonała korekty styczniowej deklaracji i wystąpiła o zwrot nadwyżki z grudnia w drodze przelewu na rachunek bankowy. Organy skarbowe odmówiły dokonania tej czynności. NSA przyznał rację spółce, która wskazywała, że kwota zwrotu pozostaje ta sama a spółka dokonała jedynie zmiany sposobu zadysponowania swoimi pieniędzmi, do czego miała prawa na podstawie przepisów ustawy o VAT. NSA stwierdził, że sposób rozporządzenia nadwyżką podatku naliczonego nad należnym to tylko forma zadysponowania pieniędzmi. Jeżeli nie ma wpływu na wysokość zwrotu, to jest dopuszczalna. Nie potrzeba do tego żadnego szczególnego przepisu, który wprost opisywałby taką sytuację.