Mec. Bogdan Fischer współautorem Komentarza do RODO

Niezmiernie miło nam poinformować, że Partner Kancelarii, mec. Bogdan Fischer jest współautorem komentarza do RODO – wydawnictwa Beck.

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO)

Planowany termin wydania komentarza to czerwiec 2018 r.

 

Więcej o komentarzu na stronie : https://www.ksiegarnia.beck.pl/17044-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych-komentarz-marlena-sakowska-baryla