Rosja: Dodatkowe obowiązki ewidencyjne dla pośredników

Od 1 stycznia 2014 roku pośrednicy nie będący podatnikami VAT w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w interesie osoby trzeciej w razie wystawienia lub otrzymania faktur, związanych z tą działalnością, zobowiązani są do prowadzenia ksiąg w celu ewidencji otrzymanych i wystawionych faktur w zakresie wskazanej wyżej działalności.