Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych należy zwrócić uwagę na fakt, że umowę taką w zasadzie zawsze tworzy kilka dokumentów, które dopiero jako całość składają się na jej treść. Składnikami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązkowo powinny być: część ogólna umowy (określająca przede wszystkim strony, przedmiot umowy, niektóre warunki jej świadczenia), regulamin (szczegółowe warunki świadczenia umowy) oraz cennik. Co dokładnie składa się na daną umowę (a więc jej załączniki), określa zawsze jej główna część. Analiza umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych to analiza wszystkich jej elementów występujących w formie załączników. Powszechną praktyką jest świadczenie danej usługi w ramach określonej promocji. Warunki każdej promocji obowiązkowo muszą być ujęte w formę odrębnego regulaminu załączonego do umowy i tylko dokładna analiza tego dokumentu pozwoli uzyskać pełniejszą wiedzę na temat realnych warunków danej promocji i całej usługi. Operatorzy zazwyczaj dokładnie opisują ulgi przyznane w umowie swoim Klientom. Nie jest to jedynie chęć dokładnego określenia praw abonenta, a raczej ochrona własnych interesów operatorów. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, operator w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez abonenta, ma prawo domagać się od niego zwrotu przyznanych mu ulg. Bardzo istotne są wszystkie postanowienia umów dotyczące rozwiązania lub odstąpienia od umowy. Istnieje w tym zakresie pewien spór interesów pomiędzy operatorami a ich Klientami. Operatorzy za wszelką cenę starają się związać abonentów umową na jak najdłuższy okres. Przy spadających cenach usług i obecnym stopniu ich rozwoju technologicznego długi okres obowiązywania stwarza pewne ryzyko po stronie abonentów płacenia wyższych cen za mniej zaawansowaną usługę już w kilka miesięcy po zawarciu umowy. Zatem powinniśmy być uczuleni na długość obowiązywania umowy i możliwość jej bezkosztowego rozwiązania. Nie sposób przy tym oddzielić jednoznacznie wszystkich części umowy telekomunikacyjnej biorąc pod uwagę kryterium jej treści. Zatem tak w samym formularzu umowy, jak i w regulaminie, a nawet w cenniku znajdują się zapisy regulujące te same kwestie, tylko w innym zakresie. Powinniśmy o tym pamiętać analizując na przykład daną usługę wyłącznie w kontekście regulaminu promocji, z której zamierzamy skorzystać. Im dokładniej przeczytamy wszystkie dokumenty umowy, tym łatwiej będzie nam formułować swoje pytania i wątpliwości przedstawicielowi operatora. Takie bowiem elementy i warunki umowy jak: sposób zawarcia umowy, termin obowiązywania i rozpoczęcia świadczenia usługi, sposób płatności, reklamacje i odszkodowanie, czy w końcu rozwiązanie umowy powinny być dokładnie przez nas sprawdzone i dostosowane do naszych możliwości i potrzeb.