Co musi wiedzieć polski przedsiębiorca o podatkach zakładając działalność na Białorusi

Polacy skorzystają z ulg podatkowych, jeśli działają w białoruskiej specjalnej strefie ekonomicznej

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, która zamierza działać na terytorium Białorusi, chciałaby nie tylko szybko i poprawnie zarejestrować tam działalność gospodarczą, ale również jest zainteresowana optymizacją opodatkowania oraz możliwością uzyskania preferencji w procesie inwestowania i założenia działalności gospodarczej za granicą. Jakie metody i reżimy opodatkowania wybrać?

Specjalna Strefa Ekonomiczna (dalej- SSE) jest jednym ze szczególnych reżimów opodatkowania, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy na terytorium Białorusi, Takich stref jest tam sześć. Podstawowymi przepisami regulującymi opodatkowanie w SSE są:

• Ukaz Prezydenta Republiki Białoruś od 9 czerwca nr 262 „O niektórych pytaniach działalności SSE na terytorium Republiki Białoruś”,
• Ustawa nr 213-3 od 7 grudnia 1998 r. „O SSE”,
• Kodeks Skarbowy Republiki Białoruś od 29 grudnia 2009 r. N 71-З (rozdział nr 42 Kodeksu Skarbowego),
• Ukaz Prezydenta Republiki Białoruś od 1 marca 2010 r. nr 101 „O pobieranie czynszu dzierżawnego za działki gruntowe we własności Państwa ”.

Najpierw umowa z administracją…

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą realizować swoją działalność w SSE są zobowiązani do podpisania umowy z administracją danej specjalnej strefy ekonomicznej o warunkach działalności w niej. Jakie konkretne korzyści mogą uzyskać nasi klienci, wykorzystując ten reżim opodatkowania? Co on przewiduje? Niewątpliwie szereg ulg podatkowych. Przedsiębiorcy są na przykład, zwolnieni w ciągu 5 lat z podatku dochodowego od osób prawnych na uzyskany dochód, ze sprzedaży towarów (prac, usług) z własnej produkcji. Po upływie tego terminu podatek dochodowy od osób prawnych będzie obliczony i spłacony na podstawie stawki podatku zmniejszonego o 50 % stawki podstawowej. Obecnie stawka podatku wynosi 18%.

… później preferencyjne stawki

To nie wszystkie preferencje. W ciągu 3 lat od momentu rejestracji w SSE, rezydenci strefy są zwolnieni z podatku od nieruchomości nabytych lub zbudowanych na terytorium SSE – niezależnie od celu wykorzystania tych nieruchomości. Ta ulga będzie odnosić się do wszystkich nieruchomości przedsiębiorcy, które znajdują się na obszarze SSE pod warunkiem sprzedaży towarów wyprodukowanych w SSE.

Przy sprzedaży wyprodukowanej na terytorium SSE produkcji, przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę w zakresie podatku VAT (przy dopełnieniu dodatkowych warunków). Ulgowa stawka podatkowa w tym przypadku wynosi 10%.

Oprócz wyżej wymienionych ulg, przedsiębiorcy są zwolnieni z podatku gruntowego na działki gruntowe rozmieszczone w SSE. Nie jest pobierany czynsz dzierżawny z działek gruntowych, udzielonych dla budowy w granicach SSE. Okres skorzystania z tej ulgi wynosi 5 lat.

Należy zwrócić uwagę na to, że ten reżim szczególny nie dotyczy szeregu rodzajów działalności gospodarczych. Należą do nich m.in. żywienie zbiorowe, strefa gier hazardowych, działalność banków i organizacji ubezpieczeniowych.

Tylko w granicach SSE

Ulgowy reżim również nie dotyczy sprzedaży towarów (prac, usług), jeśli proces ich produkcji odbywał się w przeważającej mierze poza granicami SSE, na przykład, jeżeli większość miejsc pracy lub podstawowych środków produkcji znajduje się poza granicą SSE.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że dla ustalenia optymalnego reżimu opodatkowania konieczna będzie pomoc wykwalifikowanych specjalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób uzyskać maksimum preferencji oraz są w stanie ocenić możliwe zyski i ryzyka działalności w ramach konkretnego szczególnego reżimu opodatkowania.

Autor: Igor Shumsky, prawnik Departamentu Wschodniego z kancelarii Chałas i Wspólnicy