Mecenas Jarosław Chałas ekspertem od rynku wschodniego polskiej edycji Forbes.pl

„Umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą – szansą dla polskiej gospodarki” to tytuł pierwszego z artykułów Mecenasa Jarosława Chałasa, które cyklicznie będą się ukazywać na łamach Forbes.pl

Publikacje mają szerzej pokazywać obszar działalności polskich przedsiębiorstw na rynku wschodnim, jego uwarunkowań prawnych, a tym samym wskazywać ten rodzaj działalności  jako szansę  dla rozwoju polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

 

Treść całości artykułu: tutaj.