Jak zweryfikować wiarygodność firmy na Ukrainie?

Samodzielne i skuteczne zbadanie wiarygodności ukraińskiego kontrahenta może być trudne, dlatego coraz częściej spotyka się na ryku ukraińskim firmy świadczące usługi w zakresie sprawdzania rzetelności tamtejszych przedsiębiorstw.

Przeprowadzenie badania stanu finansowego firmy, otrzymanie z państwowych urzędów ważnych informacji o jej aktualnej i minionej działalności, zdobycie informacji o kontaktach biznesowych, udziale w stowarzyszeniach branżowych, tudzież uzyskanie innych informacji ze zgodnych z prawem źródeł, ma na celu ujawnienie każdego możliwego ryzyka i zapobieżenie stratom finansowym spowodowanym przez nieuczciwych kontrahentów. Samodzielne przeprowadzenie takiej analizy, bez doświadczenia w tym zakresie, może być nieskuteczne, dlatego coraz więcej firm na Ukrainie świadczy takie właśnie usługi. Najprostszą metodą sprawdzenia wiarygodności ukraińskiego partnera jest pozyskanie wypisu z Jedynego Państwowego Rejestru. Otrzymanie informacji z JPR odbywa się na podstawie pisemnego wniosku i jest płatne. Wniosek taki mogą składać zarówno obywatele Ukrainy, jak i obcokrajowcy. Cena takiej usługi wynosi 51 hrywien (dodatkowo 3,40 hrywny za każdą stronę wypisu). Jeżeli wniosek złoży się osobiście w urzędzie, to odpowiedź można uzyskać najpóźniej w ciągu trzech dni, a czasem nawet od ręki. Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez Internet lub pocztą tradycyjną, ale praktyka świadczy o małej skuteczności takiej formy komunikacji. Warto podkreślić, że przekazanie informacji zdobytych w JPR jakimkolwiek osobom trzecim z zamiarem osiągnięcia zysku, jest zakazane. Jedyny Państwowy Rejestr zawiera m.in. takie informacje o przedsiębiorcach jak: kod identyfikacji i nazwa, rok powstania, dane teleadresowe, nazwisko prezesa i założycieli, rodzaj działalności gospodarczej, przynależność terytorialna, forma własności, forma prawna, sektor gospodarki itp. Dodatkowo można jeszcze przeanalizować inne publicznie dostępne dane, jak np. informacje o sprawach sadowych, w których dana firma bierze udział, ich charakter oraz wielkość ryzyka, które może powstać dla firmy w wypadku przegrania danego procesu. Można również zapoznać się z dotychczasowymi wyrokami sądu, jakie określona firma ma na swoim koncie. Dane te znajdują się w Państwowym Rejestrze Wyroków Sądowych.
Jeżeli firma jest spółką akcyjną, wówczas informacje o jej stanie finansowym można sprawdzić na stronie internetowej smida.gov.ua.