Czy z małym budżetem przedsiębiorca może osiągnąć wielki sukces?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. O sukcesie decyduje odpowiedni plan i determinacja przedsiębiorcy w jego realizacji. Przedsiębiorcom, którym się to udało nie było łatwo ani zaplanować ani zrealizować okrojony budżet, natomiast wysiłki te zostały wynagrodzone w formie wielkiego sukcesu przemyślanych i odpowiednio zaplanowanych działań.

Odpowiednie bowiem zaplanowanie nawet najskromniejszego budżetu jest kluczowym elementem każdego poważnego przedsięwzięcia, a takie przedsięwzięcia mają największe szanse na sukces. Dotyczy to nie tylko wszelkich przedsięwzięć komercyjnych polegających na kupowaniu towarów ale usług, takich jak obsługi prawnej, podatkowej czy księgowej.

Jasno określony budżet pomaga przede wszystkim na odpowiednie dobranie towarów lub usług w ramach danych ram budżetowych. W każdym bowiem przedziale cenowym, występują towary i usługi o lepszej i gorszej jakości.

Aspektem, na którym nie można oszczędzać jest czas. Jest on niezbędny aby uważnie i szczegółowo przeanalizować dostępne warianty rozwiązań i wybrać najwyższą jakość za najbardziej dostępną i mieszczącą się w ramach naszego budżetu cenę.

Często o wyborze konkretnego produktu czy usługi, która albo sama może okazać się sukcesem, albo może do tego sukcesu doprowadzić przedsiębiorcę, decyduje wystarczająco długa rozmowa z przedstawicielem np. usługodawcy, z którego usług zamierzamy skorzystać, czy przedstawicielem sprzedającym produkt, którego nabycie rozważamy. W procesie negocjacji możemy także stosować zasadę wskazywania potencjalnych korzyści dla obu stron przedsięwzięcia z długofalowej współpracy, co pomoże nam w uzyskaniu przy pierwszym kontakcie/zleceniu najkorzystniejszej dla naszej firmy ceny, przewidzianej w budżecie danego przedsięwzięcia. W obecnych konkurencyjnych warunkach w większości sektorów działalności gospodarczej sam fakt udanej i mogącej być potencjalnym sukcesem współpracy jest istotnym motywatorem we wzajemnych relacjach. One z kolei mają bezpośrednie przełożenie na warunki finansowe. Jest zatem wysoce prawdopodobne, iż uzyskamy dużą szansę na sukces kosztem, który bez problemu zmieści się w ramach naszego skromnego budżetu.

Konieczne jest również zadbanie, aby budżet był realistyczny i ostrożny. Zatem niezbędne będzie poświęcenie odpowiedniego czasu również na takie zaplanowanie budżetu, aby w razie niepowodzenia pierwotnie wybranego rozwiązania, zostały wydzielone środki na plan awaryjny, tj. aby całe przedsięwzięcie nie legło w gruzach w razie problemów z jakąś jego częścią składową.

Podsumowując, mały budżet przy odpowiedniej determinacji i planowaniu przez przedsiębiorcę nie tylko nie będzie stanowił przeszkody w osiągnięciu wielkiego sukcesu przedsiębiorcy, ale może stać się jego istotną częścią składową.