Zwiększenie sprzedaży dzięki umowom dystrybucyjnym

Zapraszamy na warsztaty w dniu 28.03.2017r. które poprowadzi Krzysztof Borżoł, adwokat z naszej Kancelarii. Będzie mówił m.in. o tym, jak konstruować umowę dystrybucyjną. Nie została ona uregulowana w polskim kodeksie cywilnym, jest umową praktyki obrotu gospodarczego. Istnieją natomiast regulacje dotyczące tego rodzaju pośrednictwa w obrocie gospodarczym w prawie międzynarodowym oraz niektórych państw.

Umowa dystrybucyjna często zawiera szereg obowiązków po stronie dystrybutora, które mogą być uznane za typowe dla tego rodzaju umów np. obowiązek promocji i reklamy wyrobów, obowiązek lojalności z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej, obowiązek świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych.

Jedną z jej zalet jest zwiększenie sprzedaży z wykorzystaniem optymalnych kanałów dystrybucji towarów i usług. Do korzyści niewątpliwie należy także rozwijanie sieci sprzedaży.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: http://www.education-first.pl/dystrybucyjna.html#.WLQFEjhQPGg