22 stycznia 2018 r. nasi prawnicy przeprowadzili szkolenie z zakresu aspektów prawnych i praktycznych związanych z zatrudnieniem obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy przez polskich przedsiębiorców.

Na szkoleniu szczegółowo omówiono następujące aspekty:
I. Pozyskiwanie pracowników ze Wschodu – zagadnienia wprowadzające
II. Opodatkowanie wynagrodzenia cudzoziemca za pracę oraz obowiązki uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne
III. Umowa o pracę z cudzoziemcem
IV. Aspekty praktyczne uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce
V. Szczególne przypadki świadczenia pracy w Polsce a legalizacja pobytu i konsekwencje podatkowe<

logo-footer