Wzięliśmy udział w warsztatach „Cyfryzacja energetyki”

Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trójpaku energetycznego. Rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu – pod takim hasłem w dniach 4–5 kwietnia 2012 w Warszawie odbyły się warsztaty, do uczestnictwa w których zaproszona została mecenas Magdalena Wojtowicz, specjalista prawa energetycznego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Warsztaty skierowane były do przedstawicieli sektora energetycznego, gazowego i ciepłowniczego. Zaproszeni eksperci poruszali szereg kwestii związanych z wymogami projektu prawa energetycznego, zgodnie z którym do 2020 roku Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych mają obowiązek zainstalować u każdego odbiorcy inteligentne liczniki. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z zarówno zakresu technologii wdrożenia smart grid i smart metering, jak i prawnych uwarunkowań nowego modelu rozliczeń za energię elektryczną, opartych na rzeczywistym zużyciu. Do grona prelegentów zaproszona została mecenas Magdalena Wojtowicz z Departamentu Prawa Energetycznego kancelarii, której wystąpienie poświęcone było Operatorowi Informacji Pomiarowych – nowemu podmiotowi, który ma rozpocząć funkcjonowanie na rynku energii w związku z wprowadzeniem systemu smart meteringu. Podczas prelekcji zaprezentowana została treść projektowanych przepisów mających uregulować działanie nowego operatora, obejmujących jego obowiązki, zadania, a także obowiązki innych użytkowników systemu, tj. operatorów systemów energetycznych, sprzedawców energii i jej odbiorców, wynikające z planów wprowadzenia nowego modelu pozyskiwania, przechowywania, wysyłania i odbierania danych pomiarowych. Podczas warsztatów omawiane były również kluczowe zmiany w regulacjach prawnych związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci, techniczne i organizacyjne aspekty wymiany informacji pomiarowych w świetle trójpaku energetycznego, bezpieczne zarządzanie danymi w kontekście rozwoju inteligentnych sieci, smart metering w perspektywie smart grid oraz wdrażanie systemów pomiarowo-rozliczeniowych u odbiorców końcowych. Przedmiotami prelekcji było również zarządzanie projektami inwestycyjnymi, strategie finansowania smart grid oraz kwestia opłacalności inwestycji w inteligentne sieci.
Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, firm doradczych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele firm z branży energetycznej oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.