Wspólny projekt szkoleniowy BCC i Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

25 czerwca br. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie, z inicjatywy Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy i Klubu, zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Niepewność i ryzyko w gospodarce a polskie prawo karne, czyli gdzie się kończy ryzyko gospodarcze a zaczyna przestępstwo gospodarcze”. W roli szkoleniowców z ramienia Kancelarii wystąpili doradcy podatkowi Paweł Jabłonowski i Przemysław Polkowski oraz dr Bogdan Fischer, radca prawny i Partner. Z ramienia Klubu głos zabrała Pani Profesor Aldona Kamela-Sowińska, ekspert BCC. Celem szkolenia było wskazanie organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości istnienia zagrożeń wynikających z niepewności i ryzyka gospodarczego w globalnej gospodarce oraz stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Eksperci z naszej Kancelarii podkreślali, iż współczesna rachunkowość przestała być kalkulatorem dla firmy, a stała się instrumentem gospodarczym.