Warsztaty „Zarządzanie ubocznymi produktami spalania”

W dobie industrializacji świat przemysłu i ustawodawstwo zmagają się z problemem odpadów. Coraz silniejsza jest tendencja do wykorzystania substancji, które poprzednio traktowane były jako odpady, a ich utylizacja i składowanie stanowiły bardzo wysoki koszt. Jest to wynik z jednej strony zaostrzających się norm dotyczących odpadów, a z drugiej coraz szerszych możliwości potraktowania ich jako produktu. W obliczu tych zmian, nowych możliwości gospodarowania ubocznymi produktami spalania, a także wymogów, które nakłada na tę gospodarkę rozporządzenie REACH, MM Conferences przygotowała warsztaty „Zarządzanie ubocznymi produktami spalania”. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące nowych kierunków w polityce odpadowej, a także skutków, jakie te zmiany niosą dla elektrowni tradycyjnych. Podczas warsztatów omawiana była tematyka rozporządzenia REACH, problemów i kosztów związanych z rejestracją substancji, a także sposobów gospodarowania ubocznymi produktami spalania.

Ekspert Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy przygotował ciekawe wystąpienia dot. umowy konsorcjum REACH. Po raz kolejny mieliśmy okazję podzielić się naszą szeroką wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa ochrony środowiska.
Spotkanie odbyło się w dniach 9-10 marca 2010 w Businessman Institute w Warszawie.