Szkolenie: „Praktyczne aspekty kontroli podatkowej – przebieg i tryby kontroli, uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego” – 18.05.2016 r., Warszawa.

Szkolenie które odbędzie się 18.05.2016 r. Warszawa w całości poprowadzi Mec. Tomasz Strzałkowski, wieloletni praktyk, doradca podatkowy, Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznej wiedzy na temat przebiegu, trybów kontroli podatkowej i przedstawienie uprawnień kontrolowanego. Omówione zostaną zasady, o których należy pamiętać, aby uniknąć ewentualnych problemów w trakcie kontroli oraz zmiany w przepisach w zakresie kontroli podatkowej na 2016 rok.

Szkolenie dedykowane jest osobą mającym kontakt z organami kontroli, a w szczególności członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi, księgowi.

Program szkolenia dostępny jest tutaj

Serdecznie zapraszamy !