Szkolenie: Optymalizacja czy przestępstwo podatkowe w świetle nowej polityki fiskalnej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)


Nowy termin szkolenia: 20.09.2018 r. Informacje o lokalizacji – wkrótce.

W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona problematyka materialnych i formalnych nieprawidłowości podatkowych, jakie występują w obrocie gospodarczym. Szczegółowo omówione zostaną różnice między zjawiskiem optymalizacji podatkowej, a przestępstwem podatkowym.
Zaprezentowane zostaną główne przyczyny nieprawidłowości podatkowych, formy, optymalizacji zobowiązań podatkowych i kreatywnej księgowości oraz oszustw podatkowych.
Uwadze słuchaczy poddany będzie problem skutków finansowych oraz karnych skarbowych z podejmowanych decyzji podatkowych, których na celu było budowanie nielegalnych form opodatkowania w świetle wyznaczonej strategii administracji skarbowej w zakresie zwalczania oszustw podatkowych

Dla kogo przeznaczone szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za budowanie, ocenę strategii podatkowej oraz podejmowanie decyzji w zakresie ustalania priorytetów polityki finansowej w organizacji.
Skierowane jest w szczególności do osób zarządzających spółkami, menadżerów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo -księgowych, controllingu i audytu wewnętrznego.

Więcej o szkoleniu, rejestracja na stronie:
https://www.szkolenia.chwp.pl/produkt/optymalizacja-czy-przestepstwo-podatkowe-w-swietle-nowej-polityki-fiskalnej-krajowej-administracji-skarbowej/

Serdecznie zapraszamy!