Rynek farmaceutyczny nad urwiskiem, czyli branża o klifie patentowym…

W dniach 5-6 października w Warszawie odbyła się konferencja „Ochrona własności intelektualnej w branży farmaceutycznej”. Podczas tego wydarzenia poruszono problem klifu patentowego polegający na zakończeniu w 2012 roku ochrony patentowej wielu znanych leków innowacyjnych. Będzie to trudny czas dla przemysłu innowacyjnego i duża szansa dla producentów leków generycznych. Do znakomitego grona profesorów i specjalistów, został zaproszony nasz ekspert z Departamentu Prawa Farmaceutycznego. Małgorzata Paluch przybliżyła słuchaczom trudną i kontrowersyjną problematykę ingerencji prawa konkurencji w obszar praw wyłącznych uprawnionego, przedstawiając nie tylko historię tego zjawiska, ale również najnowszą linię orzecznictwa i praktyczne aspekty reagowania na działania organów antymonopolowych.