Nasz ekspert o sprawnym przygotowaniu inwestycji do realizacji

Mec. Anna Piecuch, Szef Departamentu Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego Kancelarii, podczas XVI Konferencji Naukowo-Technicznej w Ciechocinku przedstawiła praktyczne aspekty unikania błędów w projektach umów o roboty budowlane.

Podczas tegorocznej konferencji, prelegenci i uczestnicy wspólnie przyglądali się najczęstszym błędom popełnianym podczas przygotowania inwestycji do realizacji. Mec. Piecuch poruszyła m.in. kwestię błędów w umowach o prace projektowe i o wykonanie robót budowlanych, a także problem wygórowanego ryzyka jakie Zamawiający przerzucają na Wykonawców.

W Ciechocinku omawiano również najczęstsze błędy w dokumentacji projektowej i kosztowej, a eksperci podpowiadali jak unikać sporów w kontraktach FIDIC-owskich. Ważnym zagadnieniem dyskutowanym podczas Konferencji były błędy przy sporządzaniu kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz odpowiedzialność poszczególnych uczestników procesu przygotowania inwestycji do realizacji.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA, przy współudziale Izby Projektowania Budowlanego, Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB i Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.