Nasi eksperci o bezpieczeństwie w Internecie

Wzięliśmy udział w konferencji naukowej poświęconej bezpieczeństwu w Internecie, która odbyła się 8 czerwca na UKSW w Warszawie. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Sprawiedliwości oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Prelegentem z ramienia Kancelarii był dr Bogdan Fischer, radca prawny, partner z jej krakowskiego oddziału. Mecenas Fischer wystąpił z wykładem pt. „Prawo użytkowników wyszukiwarek internetowych do poszanowania ich autonomii informacyjnej”.

Mecenas Bogdan Fischer w swoim wystąpieniu analizował m.in. znaczenie dzienników wyszukiwania i ich prawne konotacje, wykorzystywanie adresów IP, zagadnienia związane z sieciowymi plikami cookie oraz bardziej zaawansowanymi flash cookie. Podkreślał popularyzację usług typu desktop search (wyszukiwanie w komputerze użytkownika), przez które operator wyszukiwarki uzyskuje informacje na temat treści dokumentów tworzonych lub przeglądanych przez użytkownika, co umożliwia dopasowanie do bardziej precyzyjnego wyniku. Omówił również kwestie prawne związane z serwisami typu cloud, które są ukierunkowane na umieszczanie wszelkich osobistych informacji na serwerach firm zewnętrznych. Wystąpienie zakończył zwróceniem uwagi na prawne aspekty reklamy behawioralnej i związane z nią zagrożenia.

Konferencja „Bezpieczeństwo w Internecie” imponowała rozmachem (ponad 40 prelekcji) oraz wysokim poziomem merytorycznym wystąpień. Głównymi tematami spotkania były takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo danych osobowych w sieci, bezpieczeństwo elektronicznych usług publicznych, ochrona własności intelektualnej czy cyberprzestępczość. Kolejną konferencję na temat bezpieczeństwa w sieci zapowiedziano na czerwiec 2011 roku.