Mecenas Bogdan Fischer po raz kolejny o cloud computingu

„Przetwarzanie informacji w sektorze publicznym z perspektywy beneficjentów 7. Osi Priorytetowej PO IG” to temat przewodni konferencji, na którą zaproszony został dr Bogdan Fischer, radca prawny, partner z krakowskiego Oddziału Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca w Warszawie.

Mecenas Bogdan Fischer wystąpi z prelekcją pt. „Cloud computing w administracji z uwzględnieniem założeń 7. Osi Priorytetowej PO IG”. Konferencję organizuje Zespół ds. Projektu Systemowego Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, w ramach realizacji „Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji”. Uczestnikami spotkania będą wyżsi urzędnicy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Projektów Informatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości, ZUS-u, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, GUS-u, Głównego Urząd Geodezji i Kartografii, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Łączności, NIK-u oraz przedsiębiorcy zaangażowani w projekt.