Ekspert kancelarii o zaopatrywaniu miast w ciepło, prąd i gaz

Dr Magdalena Malicka wystąpi 20 czerwca na konferencji pt. „Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – oczekiwania i rola interesariuszy w procesie jego tworzenia”. Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Czym jest plan zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, ciepło i gaz? Kto i kiedy ma obowiązek opracować i nowelizować taki plan? Kto powinien dbać o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców miasta? Jaką rolę w tworzeniu planu zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, ciepło i gaz mają interesariusze? Dlaczego zapisy Prawa energetycznego są dalekie od codziennej praktyki? – to zaledwie kilka kwestii, jakie poruszą uczestnicy konferencji. Tematem prelekcji przygotowanej przez dr Magdalenę Malicką są prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty tworzenia planu, rola i możliwości udziału interesariuszy.
Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszeni zostali wybitni polscy naukowcy związani z sektorem energetycznym, eksperci renomowanych firm prawniczych, specjalizujący się w prawie energetycznym, uznani w kraju praktycy zajmujący się na co dzień tworzeniem i opiniowaniem planów energetycznych. Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Promocji Energii sp. z o.o. Patroni medialni: www.cire.pl, www.energetykon.pl, „ENERGIA. Poradnik producenta i użytkownika”.